HỌC VIÊN ƯU TÚ

ĐỖ PHÚ THIẾT
HỌC VIÊN

HÀ ĐẠT ĐỨC
HỌC VIÊN

ĐẠT NGUYỄN
HỌC VIÊN

QUANG THÁI
HỌC VIÊN

ĐẠI NGUYỄN
HỌC VIÊN

PHẠM SINH
HỌC VIÊN

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Bùi Công Hiếu
Marketing Online

văn kiên
NV bán hàng

nguyễn huyền
NV bán hàng

Minh Huyền
NV bán hàng

Lưu hường
NV bán hàng

Hồng thu
NV bán hàng

KỸ THUẬT VIÊN PHẦN CỨNG

trần đức
KTV phần cứng

VĂN HUY
KTV phần cứng

VĂN TIẾN
KTV phần cứng

THÀNH THỦY
KTV phần cứng

XUÂN TỚI
KTV phần cứng

HÁN TRÚC
KTV PHẦN CỨNG

KỸ THUẬT VIÊN PHẦN MỀM

MINH QUANG
KTV PHẦN MỀM

TRƯƠNG ĐẠI
KTV PHẦN MỀM

HỮU KHÁNH
KTV PHẦN MỀM

Bùi Công Hiếu
Marketing Online

KỸ THUẬT VIÊN PHẦN KÍNH

PHÙNG CÔNG
KTV PHẦN KÍNH

PHÙNG THỊNH
KTV PHẦN KÍNH

BÙI HÙNG
KTV PHẦN KÍNH

NGUYỄN LONG
KTV PHẦN KÍNH